Migrasyon ak sante nan Chili: Yon ti koudèy nan Lopital Carlos van Buren, Valparaíso. Guy Juillet

Rezime Migrasyon pou ale Chili te kòmanse ap ogmante depi nan ane 90 yo e li te genyen kòm faktè de aktraksyon, estabilite makwoekonomik, kwasans ak devlopman, tankou ogmantasyon nan depans piblik sosyal ki te pèmèt yo redui lapovrete ak bay peyi a yon rekonesans o nivo entènasyonal, nan sans sa a yo te vin …

Leer más

Ir al contenido